Aventura

Dumbo
8.3
Estreno

Dumbo

2019
Dumbo
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/831.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjMxMDE0MDI1Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwMzExNTU3NjM@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
8.3/3
Hotel Mumbai
9.8
Estreno
Hotel Mumbai
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/830.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTJlZWY2YjYtZGIxMy00MDEwLTliNzMtZGM3MDQ1NzlmNDY1XkEyXkFqcGdeQXVyNDY2MjcyOTQ@._V1_SY1000_SX675_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
9.8/5
Pokémon Detective Pikachu
9.5
Estreno
Pokémon Detective Pikachu
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/828.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDU4Mzc3NzE5NV5BMl5BanBnXkFtZTgwMzE1NzI1NzM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
9.5/14
Capitana Marvel
9.1
Estreno
Capitana Marvel
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/823.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTE0YWFmOTMtYTU2ZS00ZTIxLWE3OTEtYTNiYzBkZjViZThiXkEyXkFqcGdeQXVyODMzMzQ4OTI@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
9.1/9
Mi mascota es un leon
9.9
Estreno
Mi mascota es un leon
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/817.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjFkYTdkYzAtN2MzZS00ZjlmLTkxZWQtODg3YmYxMTdjNjVkXkEyXkFqcGdeQXVyNzczNzUxNTI@._V1_SX692_CR0,0,692,999_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
9.9/9
¡Shazam!
9
Estreno
¡Shazam!
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/768.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTE0Yjc1NzUtMjFjMC00Y2I3LTg3NGYtNGRlMGJhYThjMTJmXkEyXkFqcGdeQXVyNTI4MzE4MDU@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
9/24
Vengadores: Endgame
8.9
Ts-screener
Vengadores: Endgame
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/765.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTc5MDE2ODcwNV5BMl5BanBnXkFtZTgwMzI2NzQ2NzM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
8.9/52
Backdraft 2
7.7
Estreno
Backdraft 2
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/763.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTRlMmIwY2ItMjNmZi00ZmJiLWE1ZWYtMTg4ZGZlM2IxMDI3XkEyXkFqcGdeQXVyMTg2NjYzOA@@._V1_SY1000_CR0,0,704,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
7.7/6
El duodécimo hombre
9.5
Estreno
El duodécimo hombre
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/759.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYzI1MzA0NjUtNWI2MC00NDg0LThiYmItN2RjZWRmN2E0MmVmXkEyXkFqcGdeQXVyODY3Nzc0OTk@._V1_SY1000_CR0,0,675,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
9.5/14
Bernie el Delfín
8.7
Estreno
Bernie el Delfín
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/757.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDYzNmYxNjEtN2QyNC00NzdlLTk2ZWItYTMxZjFmY2U0MzNlXkEyXkFqcGdeQXVyOTg4MDYyNw@@._V1_SY1000_CR0,0,677,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
8.7/3
No manches Frida 2
7.6
CamEstreno
No manches Frida 2
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/752.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYTc3OWE4OTEtMWY4ZS00YTRjLWFjOWUtZGUxZjFhNzRlMzRlXkEyXkFqcGdeQXVyMjMxNzM1Mzk@._V1_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
7.6/39
Danger One
9.7
Estreno
Danger One
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/749.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYmZkYjZkNzktY2M4YS00Y2ZjLWI3ZTktMDE4MDVkMzc2ZDk2XkEyXkFqcGdeQXVyMTM2MzgyOTU@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
9.7/6
Rendel
7.8
Estreno

Rendel

2019
Rendel
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/744.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BY2M5ZWZhNGQtNGRiMi00OTMwLTljZWEtYWEwYzAzYTg0ZWU4XkEyXkFqcGdeQXVyNTE2ODk5MjU@._V1_SY1000_CR0,0,714,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
7.8/12
Nacido para ser rey
8.5
Estreno
Nacido para ser rey
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/741.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjMzOTUwNzgyOV5BMl5BanBnXkFtZTgwNjk3MTQwNzM@._V1_SY1000_CR0,0,676,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
8.5/14
Glass (Cristal)
9.5
Estreno
Glass (Cristal)
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/740.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTY1OTA2MjI5OV5BMl5BanBnXkFtZTgwNzkxMjU4NjM@._V1_SY1000_SX700_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
9.5/14
Cómo entrenar a tu dragón 3
9.5
Estreno
Cómo entrenar a tu dragón 3
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/738.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjIwMDIwNjAyOF5BMl5BanBnXkFtZTgwNDE1MDc2NTM@._V1_SY1000_CR0,0,631,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
9.5/32
Norm y los invencibles
6.3
DisponibleEstreno
Norm y los invencibles
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://102.165.51.227:8080/movie/cinevall/prlvado/52.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTY4MDk4Mjc4NV5BMl5BanBnXkFtZTgwNzg4OTk0NzE@._V1_SY1000_CR0,0,657,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
6.3/3
Triple frontera
9.1
DisponibleEstreno
Triple frontera
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/734.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BODU4MzM2MDAxMl5BMl5BanBnXkFtZTgwNDEzNjM0NzM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
9.1/8
Mis huellas a casa
9.5
Nueva Calidad
Mis huellas a casa
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/733.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTg5MjcwMzY5OV5BMl5BanBnXkFtZTgwMDM0OTI1NjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
9.5/15
La gran aventura: Lego 2
8.6
DisponibleEstreno
La gran aventura: Lego 2
jwplayer("video-player").setup({ file: "http://ligatv.net:25461/movie/cinevall/prlv@d0/728.mp4", image: "https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTkyOTkwNDc1N15BMl5BanBnXkFtZTgwNzkyMzk3NjM@._V1_SY1000_CR0,0,674,1000_AL_.jpg", title: 'Play para Ver', width: '100%', height: '406px', stretching: 'uniform', autostart: 'false', repeat: 'always', allowfullscreen: true, displaytitle: true, primary: 'html5', skin: "stormtrooper", androidhls: 'true', logo: { file: "http://cinevall.website/images/cinevall_s.jpg", position: 'top-right', margin: '15', link: "http://cinevall.website/" }, //aspectratio: "16:9" }); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anuncio: 25 $(function(){ setTimeout("contador()",1000);});function contador(){ if ($('#se').html()
8.6/8